The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Explorerscout

Från ScoutWiki
Version från den 27 september 2008 kl. 19.53 av JonasW (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Explorerscouter är den fjärde nivån för scouter i Finland

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. De fungerar i egna patruller med 4-12 stycken explorerscouter. En av explorerscouterna i patrullen är patrulledare. Patrullen har också en egen lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Patrullen planerar och förverkligar tillsammans olika projekt. En del projekt är korta och räcker ett par möten, andra projekt är mer omfattande och kan ta ett halvt år.

En explorerscout kan också vara patrulledare för en spejarscoutpatrull, eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år.

Åldersgrupper inom finländsk scouting
Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout