Spejarscout

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Spejarscouter är den tredje åldersgruppen i finländsk scouting


Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Varje eller varannan månad har alla spejarscouter i kåren gemensamt program.

Varje termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t ex överlevnad eller kreativitet). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t ex en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa de nya färdigheterna i praktiken

Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) och varje patrull har också en lots som kan hjälpa patrulledaren ibland, och som kan fixa lite häftigare program.

Åldersgrupper inom finländsk scouting
Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout