The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Spejarscout

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Spejarscouter är den tredje åldersgruppen i finländsk scouting


Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter, och de har patrullmöten varje vecka. Varje eller varannan månad har alla spejarscouter i kåren gemensamt program.

Varje termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t ex överlevnad eller kreativitet). Terminen kulminerar i en fyr, som kan vara t ex en hajk, vandring eller seglats, där patrullen får testa de nya färdigheterna i praktiken

Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) och varje patrull har också en lots som kan hjälpa patrulledaren ibland, och som kan fixa lite häftigare program.

Åldersgrupper inom finländsk scouting
Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout