Roverscout

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Roverscout (RS) kallas den som är för gammal för annan verksamhetsgren inom KFUK-KFUMs Scoutförbund och Svenska Scoutförbundet. Roverscouting sker utan scoutledare i lag, sk RS-lag och kan kombineras med att vara scoutledare. Inom SMU motsvaras Roverscouting av seniorscouting. Det finns särskilda regionala- och riks- kommittéer för att ta tillvara roverscouternas intressen i scoutrörelsen, vilka väljs på ting och brukar arrangera scout-5-kamper årligen. Roverscouting har funnits i sin nuvarande form sedan 1960-talet, men dessförinnan fanns senior- och vandrarscouter som avsåg motsvarande åldersgrupp och verksamhet.

På Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmötet 2006 beslutade man att utöka sin verksamhet med Roverscouting. Tidigare saknades detta helt.


Inom Finländsk scouting har Roverscouterna en annan definition:

Roverscouter är 18-22 år gamla. Roverscouterna har ett eget program i from av olika projekt och därtill kan roverscouterna också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller FiSSc. Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer. Roverpatrullen kan bestå av scouter från den egna kåren, eller vara en blandpatrull med roverscouter från grannkårerna. Roverscouterna kan också bilda en patrull t ex tillsammans med andra scouter på studieorten, långt från den egna hemkåren. Patrullens sammansättning kan också variera beroende på vilket projekt som står på agendan. En av roverscouterna i patrullen fungerar som patrulledare. Patrulledarskapet kan vara projektbundet så att någon annan i patrullen tar över när patrullen tar i tu med ett nytt projekt. Alla roverscouter har också en lots som kan fungera som bollplank och stöd för roverscoutens olika projekt och ledaruppdrag.

Åldersgrupper inom finländsk scouting
Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout