The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Vargunge

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inom Finländsk scouting definieras Vargungar enligt:

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med 8-12 vargungar. Flockmöte hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Ledarna kallas Akela och den ena är minst 18 år gammal, den andra kan vara lite yngre (minst 16 år). Vargungeflocken är ibland indelad i kullar, och då får vargungarna turvis vara kulledare. Vargungemärkena kallas spår, och det finns många olika spår att avlägga. Varje termin avläggs flera spår. Vargungarna har en egen bok, Vargungarnas spår. I boken kryssar Akelan av de uppgifter som utförts och skriver in de spår som avlagts.

Åldersgrupper inom finländsk scouting
Vargunge Äventyrsscout Spejarscout Explorerscout Roverscout