KFUM:s Scouter Kamraterna

Från ScoutWiki
KFUM:s Scouter Kamraterna
Basfakta
Grundad: 1934
Medlemsantal:
Förkortning: KA
Smeknamn: Koffan
Område
Verksamhetsområde: Åbo
Språk: svenska
Scoutdistrikt: Finlands Svenska Scouter
Region: Ålands och Sydvästra Finlands Scouter
Verksamhetsställen
Lokal: Kårlokal i Åbo, Holken i Pemar (utfärdsstuga)
Skolningsbåt: S/Y Windis
Så identifierar du oss
Halsduk: Gul med svarta kanter
Scoutskjorta: Brun
Halsduksmärke: En svart triangel med spetsen ner

KFUM:s Scouter Kamrater (oftast känd som bara Koffan) är Åbo KFUM:s svenskspråkiga scoutkår

Historia

Koffan grundades år 1934 av kontorstjänstemannen Knut Jansson. Ibörjan var medlemsantalet lågt - under det första året fanns det bara 6 medlemmar. Uteverksamheten bestod av utfärder (dagsturer och utfärder med övernattnig), förläggningar och läger. Varje vecka ordnades patrullmöten och scoutövningar. Trots att utfärderna var kortare och enklare ver de lika krävande som nuförtiden för utrustningen var sämre, t.ex. sovsäcken bestod av en filt och ett lakan som viktes och gjordes till en sovsäck med säkerhetsnålar. Madrassen bestod av en säck fylld med halm som man lånat av bönder.

Kårens medlemsantal steg och verksamheten blev mångsidigare. Men sedan kom kriget.

Under krigstiden var verksamheten lam men trots allt ordnades kårmöten och bl.a. en befolkningsskyddskurs.

Efter kriget fick Koffan understöd KFUM:s scoutkår i Göteborg. De skickade bl.a. smör, socker, mjölkpulver, kakao och kläder till Koffans medlemmar.

På femtiotalet höll man kårens första manöver. Koffans "Gamla Holken" byggdes i Littois. Holken gjordes av en järnvägsvagn som stannat under generakstrejken och som man sedab släpade upp på berget. I slutet av femtiotalet började Koffan på allvar med hajkverksamheten. Då hölls också den första samarinhajken. Traditionen fortsätter än i dag. Varje år efter julen åker kårens I-klassare, seniorer och ledare på en hajk för att smälta julskinkan och dricka samarin bryggt enligt traditionellt recept.

På sextiotalet köptes nya Holken i Pemar. Koff-Expressen såg dagens ljus.

På sjutiotaletbörjade Koffan samarbetet med flickscoutkåren Mikaelin Sinikellot.

På åttiotalet skaffade Koffan två kanoter. Förförsta gången gav Koffan flickorna rätt att bli medlemmar. Efter ett par övningsresor ordnades den första egentliga lapplandsvandringen år 1989.

På nittiotalet började vi med seglatsverksamhet.