The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Scoutdistrikt

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Scoutdistrikt är en nivå i scoutorganisationes uppbyggnad och struktur. Ett scoutdistrikt sträcker sig över ett område med ett antal scoutkårer. Inom ett scoutdistrikt sammarbetar kårerna med mycket som till exempel kurser och läger. Varje scoutkår måste ingå i ett scoutdistrikt. Scoutdistriktet leds av en styrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. Dit har varje scoutkår rätt att skicka ett antal delegater, antalet bestäms av hur stor scoutkåren är i antal medlemmar. På distriktsstämman beslutas vad som ska hända i distriktet fram till nästa distriktsstämma. På stämman väljer man också ett antal personer som ska representera distriktet på förbundsstämman. Alla scoutdistrikt är knutna till ett av de fem scoutförbunden.