The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

St. Simons Sjöfararna

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fakta

Kårchef: Anna Schmidt

Verksamhetsområde: Pargas

Språk: svenska

Förkortning: SSS

Medlemsantal: 109 (2009)

Kårlokal: Kyrkoesplanaden (församlingshemmets källare)

Skolningsbåtar: Simone & Simonetta (H-båtar)

Hemsida: St. Simons Sjöfararna r.f.

Bildarkiv: Flickr

Filmarkiv YouTube


Historia

Scoutkåren St. Simons Sjöfararna bildades den andra mars 1959. De grundande medlemmarna var Torkel Essen, Sigfrid Järnström, Mikael Järnström, Bo Fredriksson och Nils Lome. Till kårchef utsågs Torkel Essen, vicekårchef blev Mikael Järnström, sekreterare Sigfrid Järnström, materialförvaltare, Bo Fredriksson och Kårekonom Nils Lome. Lite senare fick man även förstärkning av Rafael Lönnqvist som avdelningschef. Följande år när kåren drar igång sin vargungeverksamhet får man ytterligare en ledare med Anita Lönnqvist som kårens första vargungeledare.

Årsmöte 1960 fr. v. Rafael Lönnqvist, Nils Lome, Bo Fredriksson, Torkel Essen, Sigfrid Järnström, Mikael Järnström och Anita Lönnqvist.


Den nygrundade scoutkåren fick sitt namn den 15 april samma år. På förslag av kårchefen antog kårkvarteret enhälligt namnet St. Simons Sjöfararna, eftersom Pargas kyrka är helgad till lärjungen Simon. Kårchef Essen designade även kårmärket samt föreslog den blåvita snodden till scouthalsduken. Halsduksmärket som är Pargas kyrkas invigningskors fäställdes också vid denna tidpunkt även om den togs i bruk först vid 40 års jubilet 1999.

SssLogo.jpg
Ssshalsduk.jpg
Vid starten låg tyngdpunkten på sjömanskunskap och scoutideal. Med tiden kom dock allt mer landverksamhet med i bilden. St. Simons Sjöfararna kan idag kallas för "strandscouter" med verksamhet både på land och hav.

Vid starten var kåren en pojkscoutkår även om man hade flickor som vargungeledare. I samband med starten för Finlands svenska scouter (FiSSc) år 1975 som bildas när Finlands Svenska Scoutförbund och Finlands Svenska Flickscoutförbund slås ihop. Blir Sjöfararna en samscoutkår d.v.s. en scoutkår för både pojkar och flickor.

Vid mitten av 80-talet ligger verksamheten nere ett par år p.g.a. ledarbrist. Men 1987 sker en nystart när Henric Schmidt och Fredrik Geisor drar igång verksamheten på nytt. Ny verksamhet som nu införs är bl.a. vandringar och utlandsresor vartannat år.

Fredrik Geisor med kårfanan som införs vid 30 års jubilet 1989


Kåren står idag på en stabil grund och har en längre tid haft ett medlemsantal på bättre sidan av 100. Mer historia finns att läsa i St. Simons Sjöfararnas kårhistorik som utgavs till 50 års jubilet hösten 2009: St. Simons Sjöfararna r.f. 1959-2009 - 50 år med vind i seglen. Boken kan köpas från kåren eller lånas från Pargas Stadsbibliotek.

Kårchefer

1959-1976 Torkel Essen

1977-1981 Tage Essen

1982-1987 Guy Källberg

1988-2007 Henric Schmidt

2008- Anna Schmidt


Kårens Segelbåtar

1960-1961 Mariana

1960-1961 Stina

1961 Lena-Marina

1962-197? Övningsbåtar

1966-1970 SvartaMalin

1970-1984 Albertina

1977-1996 Janina

1992- Simone

1996- Simonetta