Spårning

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Spårning är ett begrepp inom scouting och friluftsliv på aktiviteter som går ut på att följa en bestämd väg i terrängen och oftast även utföra olika praktiska och teoretiska uppgifter längs vägen, vanligen benämnda kontroller. I de flesta fall går man gruppvis, och inte sällan innehåller spårningen ett visst mått av tävlingsmoment mellan de olika grupperna. Vägen är för det mesta markerad på något sätt, t ex med snitslar eller spårtecken, i mörker kan man ha ljusspår eller reflexspår. Även orienteringsinslag kan förekomma, liksom skrivna väginstruktioner eller markeringar av annat slag.

En bra spårning ska vara upplagd så att vandringen i sig är en upplevelse, inte bara en transportsträcka mellan kontrollerna. På samma sätt brukar man betona att upplevelserna och erfarenheterna man får under spårningen är viktigare än själva tävlingsresultatet.