Royal Rangers

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mall:SvenskPingströrelse Royal Rangers är en barn/ungsdomsverksamhet inom Pingströrelsen som startade i USA. Därifrån har den sedan spritt sig över världen och finns idag i ett 70-tal länder. Till Sverige kom rörelsen 1983. Varje land har sin egen färg på klädseln, men gemensamt har de liksom scouter skjorta och halsduk. Många länder har dock valt att ha samma färg på skjortorna som i USA, dvs ljusbrun. Men halsduken är alltid unik. I Sverige är klädseln blå skjorta och gul halsduk. Det skall dock betonas att Royal Rangers inte alls är scouter, då de inte delar scoutings värdegrund.

Emblem

Emblemet som Royal Rangers har talar om hur en Royal Ranger ska vara och uppföra sig mot andra.

Gula uddar

 • Andligt: Genom bön, sång och bibelstudier växer vi till i andlig styrka och mognad.
 • Själsligt: Kluriga uppgifter, glad sång m m bidrar till intellektuell och själslig tillväxt.
 • Kroppsligt: Lek, sport och strapatser bidrar till kroppslig utveckling
 • Socialt : Utan en fungerande patrullgrupp blir det inget vettigt RR-arbete, vi lär oss att samarbeta för att nå ett mål. Pojkar och flickor lär sig umgås som vänner.

Röda uddar

 • Frälsningen: Genom hjärtats tro och munnens bekännelse blir du frälst. (Rom 10:9-10)
 • Församlingen: Församlingen är Kristi kropp på jorden. (1 Kor 12:27)
 • Den Helige Ande: Hjälparen, den Helige Ande, skall alltid vara med oss. (Joh 14:15-27)
 • Himlen´: Vi behöver inte frukta för döden, ty Gud har gett oss löftet om Himlen. (2 Kor 4:16-5:10)

Blå uddar

 • Redo: En RR är redo att göra sitt bästa.
 • Ren : En RR är ren i tanke, tal och handling.
 • Ärlig: En RR är ärlig och håller löften.
 • Vänlig : En RR är vänlig och hjälpsam.
 • Ansvarsfull: En RR känner ansvar för andra och naturen.
 • Hänsynsfull: En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.
 • Trogen: En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.
 • Andlig: En RR beder, läser bibeln och vittnar.

Extern länk