The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Brownsea Island

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Minnessten över det första scoutlägret på Brownsea Island

Brownsea Island är en ö utanför Dorset, England. Ön är 2,4 km lång och 1,2 km bred.

På ön arrangerades 1-9 augusti 1907 det första experimentella scoutlägret av Robert Baden-Powell, vilket ledde till grundandet av scoutrörelsen. scout-o-wiki:Brownsea Island