The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Valsätrakyrkans scoutkår

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Valsätrakykans scoutkår är en scoutkår i stadsdelen Valsätra i Uppsala. Kårens verksamhet sker inom Valsätrakyrkan och tillhör SMU:s scoutförbund. Scoutkvällarna hålls oftast i kårens lokal Ladan. Kåren har ungefär 20 ledare och har scoutgrupper i alla åldrar.

Valsätrakyrkans scoutkår