Trumpetstek

Från ScoutWiki

Trumpetstek är en knop som används för att korta ner ett rep. Det görs av tre öglor som man sätter ihop lika som man gör med ett dubbelt halvslag.

Trumpetstek