Sök efter dubblettfiler

Sök efter dubblettfiler baserat på filernas hash-värden.