The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Skillnad mellan versioner av "Scoutkåren Åfararna"

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m
m
Rad 1: Rad 1:
  Scoutkåren Åfararna
+
{| align="right" style="background-color: #EAEAEA; border: 1px solid #9999FF; width: 35%; margin: 1em;"
 +
|-
 +
| colspan="2" style="background-color: #FFFF99; padding: 0.2em; font-size: 130%; " |  '''Scoutkåren Åfararna'''
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Basfakta
 +
|-
 +
| Grundad: || [[1977]]
 +
|-
 +
| Medlemsantal: || 110
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Område
 +
|-
 +
| Verksamhetsområde: || Sibbo, Finland
 +
|-
 +
| Språk: || svenska
 +
|-
 +
| [[Scoutdistrikt]]: || [[Finlands Svenska Scouter]]
 +
|-
 +
| [[Region]]: || [[Helsingfors och Östra Nylands scouter]]
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Verksamhetsställen
 +
|-
 +
|[[Lokal]]: || Björkbacka (BB)
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Så identifierar du oss
 +
|-
 +
| valign="top" | [[Halsduk]]: ||
 +
|-
 +
| [[Scoutskjorta]]: ||
 +
|-
 +
| valign="top" | [[Halsduksmärke]]: ||
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | WWW
 +
|-
 +
| colspan="2" | http://afararna.isibbo.info
 +
|}
 +
 
  
 
Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.
 
Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.

Versionen från 7 maj 2008 kl. 17.56

Scoutkåren Åfararna
Basfakta
Grundad: 1977
Medlemsantal: 110
Område
Verksamhetsområde: Sibbo, Finland
Språk: svenska
Scoutdistrikt: Finlands Svenska Scouter
Region: Helsingfors och Östra Nylands scouter
Verksamhetsställen
Lokal: Björkbacka (BB)
Så identifierar du oss
Halsduk:
Scoutskjorta:
Halsduksmärke:
WWW
http://afararna.isibbo.info


Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.

Centrala element i verksamheten är "Learning by doing", dvs att lära sig via upplevelser och äventyr, verksamhet i naturen ("Scouting is outing") och personlig utveckling. Vargungarna sammankommer till veckomöten i Ungdomsgården och patrullscouterna på kårlokalen Björkbacka i Nickby. Dessutom ordnar kåren olika utfärder, förläggningar och läger för de olika ålderskategorierna. Kåren har specialiserat sig på paddling och äger ett tiotal kanoter som är i flitig användning under sommarhalvåret.

Vargungarna tar emot nya medlemmar bland barn som går i åk 2-4 varje höst och patrullscout kan flickor och pojkar i åk 5-9 bli. Det finns också alltid rum för nya ledare och hjälpledare, kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Elit patrull:

      Maiju
      Pati
      Rasse
      Fanny
      Henrietta 
      Sandra 
      Fio
      Nannu
      Daniel

Åfararnas hemsida