The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Skillnad mellan versioner av "Scoutkåren Åfararna"

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m
m
Rad 1: Rad 1:
  Scoutkåren Åfararna
+
{| align="right" style="background-color: #EAEAEA; border: 1px solid #9999FF; width: 35%; margin: 1em;"
 +
|-
 +
| colspan="2" style="background-color: #FFFF99; padding: 0.2em; font-size: 130%; " |  '''Scoutkåren Åfararna'''
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Basfakta
 +
|-
 +
| Grundad: || [[1977]]
 +
|-
 +
| Medlemsantal: || 110
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Område
 +
|-
 +
| Verksamhetsområde: || Sibbo, Finland
 +
|-
 +
| Språk: || svenska
 +
|-
 +
| [[Scoutdistrikt]]: || [[Finlands Svenska Scouter]]
 +
|-
 +
| [[Region]]: || [[Helsingfors och Östra Nylands scouter]]
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Verksamhetsställen
 +
|-
 +
|[[Lokal]]: || Björkbacka (BB)
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | Så identifierar du oss
 +
|-
 +
| valign="top" | [[Halsduk]]: ||
 +
|-
 +
| [[Scoutskjorta]]: ||
 +
|-
 +
| valign="top" | [[Halsduksmärke]]: ||
 +
|-
 +
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #9999FF; font-weight: bold;" | WWW
 +
|-
 +
| colspan="2" | http://afararna.isibbo.info
 +
|}
 +
 
  
 
Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.
 
Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.

Versionen från 7 maj 2008 kl. 18.56

Scoutkåren Åfararna
Basfakta
Grundad: 1977
Medlemsantal: 110
Område
Verksamhetsområde: Sibbo, Finland
Språk: svenska
Scoutdistrikt: Finlands Svenska Scouter
Region: Helsingfors och Östra Nylands scouter
Verksamhetsställen
Lokal: Björkbacka (BB)
Så identifierar du oss
Halsduk:
Scoutskjorta:
Halsduksmärke:
WWW
http://afararna.isibbo.info


Scoutkåren Åfararna r.f. är en svenskspråkig scoutkår med verksamhetsområde i norra- och mellersta Sibbo. Kåren har 110 medlemmar varav 45 är vargungar (ålder 8-10 år) och 24 är patrullscouter (ålder 11-17 år).Fördelningen flickor / pojkar är 53/57. Scoutkåren Åfararna r.f. hör till den riksomfattande organisationen Suomen Partiolaiset r.y. - Finlands Scouter r.f. och förverkligar dess verksamhetsprogram.

Centrala element i verksamheten är "Learning by doing", dvs att lära sig via upplevelser och äventyr, verksamhet i naturen ("Scouting is outing") och personlig utveckling. Vargungarna sammankommer till veckomöten i Ungdomsgården och patrullscouterna på kårlokalen Björkbacka i Nickby. Dessutom ordnar kåren olika utfärder, förläggningar och läger för de olika ålderskategorierna. Kåren har specialiserat sig på paddling och äger ett tiotal kanoter som är i flitig användning under sommarhalvåret.

Vargungarna tar emot nya medlemmar bland barn som går i åk 2-4 varje höst och patrullscout kan flickor och pojkar i åk 5-9 bli. Det finns också alltid rum för nya ledare och hjälpledare, kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Elit patrull:

      Maiju
      Pati
      Rasse
      Fanny
      Henrietta 
      Sandra 
      Fio
      Nannu
      Daniel

Åfararnas hemsida