KFUK-KFUM

Från ScoutWiki
Version från den 1 februari 2024 kl. 22.28 av Bot egel (diskussion | bidrag) (Bot: Kosmetiska ändringar)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

KFUK-KFUM, förkortning för Kristlig Förening för Unga Kvinnor och Män, utgörs av föreningar som tillsammans räknar sig som världens äldsta ungdomsrörelse både globalt och i Sverige. KFUM räknar sig också till världens största ungdomsrörelse och KFUK som världens största kvinnoförbund.

Rörelsen, på engelska Young Men's Christian Association (YMCA) bildades av George Williams (född 1821, död 1905) den 6 juni 1844 på nr.72 St. Paul's Yard i London i England i Storbritannien.

KFUM:s Sverige-avdelning bildades 1887. Idag finns det över 55 miljoner medlemmar i mer än 130 länder.

I Sverige finns finns en paraplyorganisation/moderorganisation som heter KFUK-KFUM Sverige. KFUK-KFUM Sverige ansvarar för de rörelsegemensamma frågorna och att driva utveckling och förnyelse i rörelsen, medan specialförbundens roll är att renodlat arbeta med verksamhetsspecifika frågor inom sitt respektive område.

Dessutom bedriver KFUK-KFUM Sverige ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete. Här finns det stora möjligheter för den som är intresserad att engagera sig. KFUK-KFUM Sverige är aktiva gentemot KFUKs respektive KFUMs världsförbund.

Uppgift Mer specifikt är KFUK-KFUM Sveriges uppgifter att stödja föreningarna genom att: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet/varumärke och vara en ideologisk motor i rörelsen 2. Driva rörelsegemensamma projekt/verksamhet som syftar till utveckling och förnyelse 3. Bevaka omvärldsfrågor och påverka samhället på nationell nivå

Verksamhet Huvudinriktningen i verksamhetsplanen 2008-2009 är att ta viktiga steg för att utveckla ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige. Fokus i verksamheten kommer att ligga på två områden:

1. Identitet och profil - Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt - Öka påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov

2. Samverkan för utveckling - Öka lärande, utveckling och förnyelse - Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt

Paraplyorganisationen hette tidigare KFUK-KFUMs riksförbund och arbetade tidigare med riksgemensam information, ideologi och internationellt arbete (de tre I:na). Dess roll försvagades genom en strukturreform 1980.

Historiskt var rörelsen en drivande kraft ekumeniskt och drev bland annat fram andakterna i radio och bildandet av Sveriges kristna råd. Rörelsen har fyra specialförbund i Sverige som ansluter föreningar, avdelningar, lag, klubbar och kårer med olika inriktning.

KFUK-KFUM är en konfederation både internationellt, nationellt, regionalt och på många ställen också lokalt med självständiga föreningar som medlemmar i en huvudförening. Den konfederativa modellen betonar att ingen makt får flyttas "uppåt" utan de inblandade organisatoriska enheternas gillande. Den ekonomiska och rörelsepolitiska makten försvagas för varje nivå uppåt i rörelsen och de internationella organens är mer av nätverk och deras beslut har i regel betydligt svagare auktoritet än t ex WOSM och WAGGGS beslut för de nationella scoutorganisationerna. Specialförbunden är också starkare än KFUK-KFUM Sverige. KFUK-KFUM präglas av en utbredd förhandlings-, konsensus- och eskningskultur. Det generella medlemsbegreppet är "föreningen" nationellt - inte den enskilde personen som ofta i scoutrörelsen. Det innebär t ex att man inte kan utesluta personer, utan endast föreningar, och att endast föreningar har motionsrätt, inte enskilda, till FM och ROM. För scoutförbundets stadgar gäller två olika paralella medlemsbegrepp - förening och person.

De fyra specialförbunden är sångarförbundet, idrottsförbundet, triangelförbundet och KFUK-KFUMs Scoutförbund. Triangelförbundet organiserar bland annat lägergårdar (till exempel Norrbyskär utanför Umeå och Sparreviken på västkusten) och fritidsgårdar (till exempel Fryshuset i Stockholm, Söder).

KFUK-KFUM är också i högre grad än t ex scoutrörelsen tjänstemannastyrt. Rörelsens chefstjänstemäns status på olika nivåer kan delvis jämföras med kyrkoherden och biskopens status och makt i episkopala kyrkor. De förväntas ta ett tydligt ideologiskt, ekonomiskt och politiskt ansvar och har ofta ett informellt, outtalat veto i viktiga frågor. Det är vanligt att anställda är aktiva vid tilsättningar av ideella tjänster på alla nivåer och själva sitter med i utskott, t ex har förbundsstyrelsen och nationella utskott ofta lokala tjänstemän. Tjänstemännens makt bygger på en utbredd stark tilltit som ofta är uppbyggd på att tjänstemannen själv varit ideell före tjänsten. Kunskapen bland ideella är också i de flesta fall sämre än i scoutrörelsen i stort om hur den interna demokratiska strukturen fungerar och hur den hänger ihop.

Ideologiskt Rörelsen är ekumeniskt kristen, men är mycket socialliberalt präglat och har avkräver aldrig konfession av sina deltagare, men på sina håll av ledare och styrelser. Anställda förväntas ha en positiv syn på kristen tro. Vartannat år hålls ett riksombudsmöte,ROM, som är högsta beslutande organ nationellt. ROM2009 hålls på Fryshuset i Stockholm.

KFUK-KFUMs styrka framhålls som öppen och med helhetsyn på människan som symboliseras av en röd triangel i rörelsens emblem. Rörelsen har haft många rika och mäktiga medlemmar från både kungahus och näringsliv som påverkat kulturen inom rörelsen och givit den soliditet.

Basket uppkom inom KFUK-KFUM i Canada, scouting inom KFUK-KFUM i England och som första organisation i Sverige upptog KFUK-KFUM basket, scouting och volleyboll. Idag är skatebord framhållen som idrott inom KFUK-KFUM.

Namnengelska heter KFUM-rörelsen YMCA, som många har lärt i Village People-sången YMCA från 1978. KFUK heter YWCA.

Till vissas förvirring och andras glädje används en flora förkortningar och olika logotypes av en del föreningar och enskilda till exempel KFUM, där "M" står för människa, och andra KM eller K/M. Bokstäverna brukar inom rörelsen utgöra utgångspunkt för otaliga diskussioner om vad rörelsen ska vara - hur kristen? hur ska vi organiseras? hur öka ungas inflytande och vem är ung? hur ska vi kämpa för jämställdhet, jämlikhet och mångfald?

Externa länkar

he:ימק"א id:YMCA ko:기독교 청년회 no:YMCA pl:YMCA ru:YMCA th:วายเอ็มซีเอ vi:YMCA zh:基督教青年会