Finlands svenska scouter

Från ScoutWiki
Version från den 29 augusti 2007 kl. 18.31 av Ale (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Finlands Svenska Scouter r.f. är en av de 18 scoutdistrikten i Finland. FiSSc är ett svenskspråkigt disrtikt och dess verksamhetsområde täcker hela Finland. Till distriktet hör c. 5200 medlemmar som är uppdelade i 71 scoutkårer. FiSSc:ens sjöscoutläger kallas Nothamn och år 2004 ordnades det sjätte Nothamn-lägret. FiSSc äger utfärdsstugan Kåtan utfärdsstugan i Muonio och skolningsbåten s/y Navigator.

Distriktets tidning heter Scoutposten och som distriktets informationskanal funkar FiSScNät.


Finlands Svenska Scouter är uppdelat i fyra regioner regioner: