The ScoutWiki Network wikis were upgraded on Sept 28th, 2020. We're currently seeing some problems with the skin. We are working on it. Sorry for the inconvenience!

Campingplats

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Fil:1 9 2 23.svg
Vägmärket för campingplats

Campingplats är en parkanläggning som mot inträde tar emot campingturister och erbjuder mark eller stugby samt rinnande vatten och butik. Graden av service är klassificerad med ett nationellt stjärnsystem där tre stjärnor innebär den högsta servicegraden.

Vintertid är flertalet campingplatser stängda, men upplåter ofta platser för husvagnsuppställning över säsongen eller årsvis.

Se även

Camping