The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

BLÅSTRUPIG ARA, Ara glaucogularis, FI sinikurkkuara, EN Blue-throated macaw, DE Blaukehlara

Ett skyddsprogram pÄgÄr i naturen och pÄ djurparker förr att trygga artens överlevnad. de hÀckar frÀmst pÄ privata jordbrukares marker och pÄ vissa stÀllen har markÀgarna stÀllt upp i skyddssamarbete. Forskare hjÀlper upp hÀckningssituationen genom att fÀsta holkar eller gröpa ur "naturliga ihÄligeter" i trÀden.

I djurparker strÀvar man till att föda upp ett livskraftigt artbestÄnd. Den första lyckade hÀckningen skedde pÄ Teneriffa 1984 i Loro Parque djurparken, som ocksÄ Högholmens blÄ hÀrstammar ifrÄn. PÄ Högholmen har man förhoppningar om att fÄglarna skall hÀcka dÄ de blir fullvuxna om nÄgra Är.BlÄstrupig Ara, Sinikurkkuara FI