Bildtext: Sinikurkkuara SV: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

18 juli 2010

  • nuvarandeföregående 18.1718 juli 2010 kl. 18.17Ekrogius diskussion bidragm 691 byte +691 Ny sida: == BLÅSTRUPIG ARA == '''Ett skyddsprogram''' pågår i naturen och på djurparker förr att trygga artens överlevnad. de häckar främst på privata jordbrukares marker och på vissa st...