The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Vårdkasarnas Scouter

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vårdkasarnas Scouter grundades 1991 av Bosse Ahlnäs[1]och en patrull ledd av Hannah Christenbrunn (gift Nordberg)

KÅRCHEF Dick Christenbrunn

Kallas kort Vårdkasarna

Har en öppen Campus med fyra hästkrafters Yamaha four stroke.

Wåröfanaröd.jpg

Kårens Hemsida[2]