The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Sveriges Flickors Scoutförbund

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) var det första svenska flickscoutförbundet.

Historia

Förbundet bildades 26 mars 1913 med Emmy Grén-Broberg, även kallad Bro, som flickscoutchef. Den första flickscoutkåren i Sverige bildades 1911Wallinska skolan i Stockholm.

Precis som sina manliga kollegor i Sveriges scoutförbund, sysslade man under andra världskriget mycket med beredskapsarbete. Arbetet bestod i stort sett av samma aktiviteter som pojkscouternas, men med skillnaden att flickscouterna även sysslade med flyktingmottagande. SFS gick med i Sveriges Ungdomsberedskap 1942.

1956 inleddes projektet Treklöveraktionen, vilket utmynnade i öppnandet av Treklöverhemmet, ett rehabiliteringshem för rörelsehindrade ungdomar.

Sveriges Flickors Scoutförbund gick 1960 samman med Sveriges Scoutförbund och dessa bildade tillsammans Svenska Scoutförbundet.

Litteratur

  • Puke, Margareta: Scoutings historia (1982)