Behörigheter för användargrupper

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande lista visar vilka användargrupper som är definierade på den här wikin och vilka behörigheter grupperna har. Det kan finnas ytterligare information om de olika behörigheterna.

Teckenförklaring:

 • Beviljad rättighet
 • Tillbakatagen rättighet
GruppBehörigheter
(alla)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Redigera din egen bevakningslista (observera att en del åtgärder kommer fortfarande lägga till sidor även utan denna rättighet) (editmywatchlist)
 • Redigera dina egen privata data (t.ex. e-postadress, riktiga namn) (editmyprivateinfo)
 • Redigera dina egna inställningar (editmyoptions)
 • Se missbruksfilter (abusefilter-view)
 • Se sidor (read)
 • Skapa diskussionssidor (createtalk)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
 • Skapa sidor (som inte är diskussionssidor) (createpage)
 • Slå samman sina konton (centralauth-merge)
 • Visa detaljerade element i missbruksloggen (abusefilter-log-detail)
 • Visa din egen bevakningslista (viewmywatchlist)
 • Visa dina egna privata data (t.ex. e-postadress, riktiga namn) (viewmyprivateinfo)
 • Visa missbruksloggen (abusefilter-log)
Automatiskt bekräftade användare
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Utföra CAPTCHA-utlösande handlingar utan att behöva gå igenom CAPTCHA (skipcaptcha)
Robotar
(lista över medlemmar)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Behandlas som en automatisk process (bot)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Mindre ändringar på diskussionssidor ger inte besked om nya meddelanden (nominornewtalk)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • Utföra CAPTCHA-utlösande handlingar utan att behöva gå igenom CAPTCHA (skipcaptcha)
Byråkrater
(lista över medlemmar)
 • Byt namn på användare (renameuser)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
 • Redigera alla användarrättigheter (userrights)
 • Slipper kontroller mot förvirrande användarnamn (override-antispoof)
 • Slå ihop användarkonton (usermerge)
Användarkontrollanter
(lista över medlemmar)
 • Kontrollera användares IP-adresser och annan information (checkuser)
 • Visa loggen för användarkontroller (checkuser-log)
Gränssnittsadministratörer
(lista över medlemmar)
 • Redigera CSS för hela webbplatsen (editsitecss)
 • Redigera JSON för hela webbplatsen (editsitejson)
 • Redigera JavaScript för hela webbplatsen (editsitejs)
 • Redigera andra användares CSS-filer (editusercss)
 • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
 • Redigera andra användares JavaScript-filer (edituserjs)
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
Push-prenumerationshanterare
(lista över medlemmar)
 • Hantera alla push-prenumerationer (manage-all-push-subscriptions)
staff
(lista över medlemmar)
 • Administrera globala användarrättigheter (userrights-global)
steward
(lista över medlemmar)
 • Censurera eller dölja globalt konto (centralauth-suppress)
 • Lås eller lås upp globalt konto (centralauth-lock)
 • Separera globalt konto (centralauth-unmerge)
 • Tvingas skapa ett lokalt konto för ett globalt konto (centralauth-createlocal)
Censorer
(lista över medlemmar)
 • Blockera ett användarnamn och dölj det från allmänheten (hideuser)
 • Dölj poster i missbruksloggen (abusefilter-hide-log)
 • Radera och återställ specifika loggposter (deletelogentry)
 • Radera och återställa enskilda sidversioner (deleterevision)
 • Se privata loggar (suppressionlog)
 • Se sidversioner som dolts från alla användare (viewsuppressed)
 • Se, dölj och ta fram specifika sidversioner som dolts för alla användare (suppressrevision)
 • Visa dolda missbruksloggsposter (abusefilter-hidden-log)
swn_admin
(lista över medlemmar)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Avblockera sig själv (unblockself)
 • Blockera andra användare från att redigera (block)
 • Blockera användare från att skicka e-post (blockemail)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Importera sidor från andra wikier (import)
 • Importera sidor genom uppladdning (importupload)
 • Kan redigera från blockerade IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Markera tillbakarullningar som robotändringar (markbotedits)
 • Markera ändringar som patrullerade (patrol)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
 • Radera märken från databasen (deletechangetags)
 • Radera sidor (delete)
 • Radera sidor med stor historik (bigdelete)
 • Redigera JSON för hela webbplatsen (editsitejson)
 • Redigera alla användarrättigheter (userrights)
 • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Redigera skyddade sidor som "Tillåt endast administratörer" (editprotected)
 • Rulla tillbaka den användare som senast redigerat en sida (rollback)
 • Sammanfoga sidhistoriker (mergehistory)
 • Se en lista över obevakade sidor (unwatchedpages)
 • Se raderad historik utan tillhörande sidtext (deletedhistory)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
 • Skapa och (in)aktivera märken (managechangetags)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
 • Sök efter raderade sidor (browsearchive)
 • Visa raderad text och ändringar mellan raderade versioner (deletedtext)
 • Ändra skrivskyddsinställningar och redigera kaskadskyddade sidor (protect)
 • Återställ raderade sidor (undelete)
Administratörer
(lista över medlemmar)
 • Använda högre gränser i API-frågor (apihighlimits)
 • Avblockera sig själv (unblockself)
 • Blockera andra användare från att redigera (block)
 • Blockera användare från att skicka e-post (blockemail)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Får automatiskt sina ändringar markerade som patrullerade (autopatrol)
 • Genomför textersättningar på hela wikin (replacetext)
 • Importera sidor från andra wikier (import)
 • Importera sidor genom uppladdning (importupload)
 • Justera missbruksfilter med begränsade handlingar (abusefilter-modify-restricted)
 • Kan redigera från blockerade IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Kontrollera användares IP-adresser och annan information (checkuser)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Markera tillbakarullningar som robotändringar (markbotedits)
 • Markera ändringar som patrullerade (patrol)
 • Massradera sidor (nuke)
 • Påverkas inte av IP-baserade hastighetsgränser (autoconfirmed)
 • Påverkas inte av hastighetsgränser (noratelimit)
 • Radera märken från databasen (deletechangetags)
 • Radera sidor (delete)
 • Radera sidor med stor historik (bigdelete)
 • Redigera JSON för hela webbplatsen (editsitejson)
 • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)
 • Redigera skyddade sidor som "Blockera nya och oregistrerade användare" (editsemiprotected)
 • Redigera skyddade sidor som "Tillåt endast administratörer" (editprotected)
 • Rulla tillbaka den användare som senast redigerat en sida (rollback)
 • Sammanfoga sidhistoriker (mergehistory)
 • Se en lista över obevakade sidor (unwatchedpages)
 • Se raderad historik utan tillhörande sidtext (deletedhistory)
 • Skapa eller ändra missbruksfilter (abusefilter-modify)
 • Skapa inte omdirigeringar från ursprungssidan vid sidflyttning (suppressredirect)
 • Skapa nya användarkonton (createaccount)
 • Skapa och (in)aktivera märken (managechangetags)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
 • Slipper kontroller mot förvirrande användarnamn (override-antispoof)
 • Slå samman sina konton (centralauth-merge)
 • Sök efter raderade sidor (browsearchive)
 • Tvingas skapa ett lokalt konto för ett globalt konto (centralauth-createlocal)
 • Utföra CAPTCHA-utlösande handlingar utan att behöva gå igenom CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Visa detaljerade element i missbruksloggen (abusefilter-log-detail)
 • Visa loggen för användarkontroller (checkuser-log)
 • Visa loggen för listan över otillåtna titlar (titleblacklistlog)
 • Visa loggposter från missbruksfiltret som har markerats som privata (abusefilter-log-private)
 • Visa missbruksfilter som är markerade som privata (abusefilter-view-private)
 • Visa privat information i missbruksloggen (abusefilter-privatedetails)
 • Visa raderad text och ändringar mellan raderade versioner (deletedtext)
 • Ändra skrivskyddsinställningar och redigera kaskadskyddade sidor (protect)
 • Åsidosätt listan över otillåtna titlar och användarnamn (tboverride)
 • Återställ alla ändringar gjorda av ett visst missbruksfilter (abusefilter-revert)
 • Återställ raderade sidor (undelete)
Användare
(lista över medlemmar)
 • Använda skriv-API:et (writeapi)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisidor (move-categorypages)
 • Flytta root-användarsidor (move-rootuserpages)
 • Flytta sidor (move)
 • Flytta sidor med deras undersidor (move-subpages)
 • Ladda upp filer (upload)
 • Lägg till och ta bort godtyckliga märken på individuella sidversioner och loggposter. (changetags)
 • Markera redigeringar som mindre (minoredit)
 • Redigera din egen användares CSS-filer (editmyusercss)
 • Redigera din egen användares JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Redigera dina egna JSON-filer (editmyuserjson)
 • Redigera dina egna JavaScript-filer som är omdirigeringar (editmyuserjsredirect)
 • Redigera sidor (edit)
 • Rensa cachen för en sida (purge)
 • Se sidor (read)
 • Skapa diskussionssidor (createtalk)
 • Skapa sidor (som inte är diskussionssidor) (createpage)
 • Skicka e-post till andra användare (sendemail)
 • Skriv över delade filer lokalt (reupload-shared)
 • Skriv över existerande filer (reupload)
 • Tillämpa märken tillsammans med ens ändringar (applychangetags)
 • Utföra CAPTCHA-utlösande handlingar utan att behöva gå igenom CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Visa svartlistningslogg för spam (spamblacklistlog)
 • Ändra innehållsmodellen för en sida (editcontentmodel)

Namnrymdsbegränsningar

NamnrymdRättighet(er) som låter användare redigera
MediaWiki
 • Redigera användargränssnittet (editinterface)