The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Sjöscoutkåren Vikingarna

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktopframe.jpg

 

Om kåren

Sjöscoutkåren Vikingarna r.f. är en svenskspråkig sjöscoutkår som grundades år 1917. Kåren är verksam i Helsingfors och har sin kårlokal i Tölö på Apollogatan .

Sjöscoutkåren Vikingarna har c. 100 medlemmar i åldern 8 till 60. Medlemmarna kommer från hela huvudstadsregionen.

Kåren är via sitt medlemskap i Finlands Svenska Scouter r.f. ansluten till scoutingens nationella och internationella takorganisationer. Dessutom är kåren ansluten till distriktsföreningen Helsingfors Svenska Scouter r.f.

Hlewasegl.jpg  

Verksamhet

Vikingarnas verksamhet är indelad i åldersgrupper, verksamheten i grupperna är anpassad efter medlemmarnas ålder.

Vikingarnas verksamhet koncentrerar sig under vinterhalvåret till mötesverksamhet i kårlokalen och utfärder i naturen. På sommaren ordnas seglatser och läger.

Läs mera om verksamheten här

 

Ekonomi

För att finansiera sin verksamhet, har kåren en julbasar, säljer julkalendrar och jobbar med diverse ryckar. Trots detta stöds kårens ekonomi i hög grad på understöd och donationer.Tack vare välvilligt inställda föräldrar och företag har vi kunnat trygga vår ekonomi.

Vikingarnas Garantiförening r.f., vår föräldraförening, förtjänar ett stort tack för sina stora insatser för kåren. Till Vikingarnas Garantiförening hör både föräldrar, aktiva kårmedlemmar och gamla vikingar.


Besök oss gärna på www.vikingarna.fi för att se vad vi håller på med just nu.

  Orienterar.jpg