Scoutings Historia

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lite kort historik, med förhoppningen att den så småningom utökas.


Scoutings Historia

Scouting grundades av Robert Baden-Powell.

År 1907 genomfördes det första scoutlägret på Brownsea Island. Lord Baden-Powell samlade 21 pojkar som delades i fyra olika patruller. Patrullerna fick namn efter olika djur: Spovarna, Korparna, Vargarna och Tjurarna.

1907 skrev också Baden Powell boken "Scouting for boys". Redan två år efter det första lägret samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. B-Ps idéer hade uppenbarligen slagit väl ut. Samma år, 1909, dök också de första flickorna upp. Han lade ansvaret för flickscouterna "the guides", på sin syster Agnes. Olave Baden Powell (B-Ps fru) övertog ansvaret för flickscoutorganisationen 1918.


Svensk Scouthistoria

Under de första decennierna spreds scouting till många länder. I Sverige hade olika former av ungdomsklubbar satts igång. Gymnastikläraren Ebbe Lieberath i Göteborg fick i uppdrag att översätta Scouting for Boys till svenska. 1909 startar Lieberath en svensk scoutavdelning. Hans verksamhet utvecklas så småningom till att bli Svenska Scoutförbundet. Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Den svenska scoutrörelsen startades med andra ord bara ett år efter det allra första scoutlägret i England.


Källor

www.scout.se