Scouterna

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln behandlar den ideella föreningen. För scoutverksamhet i övrigt se "Scouting" och "Scouting i Sverige".

Mall:Infobox Scouting

Scouterna är den svenska riksorganisationen för scoutrörelsen som bildades 1 januari 2012 efter omstrukturering av Svenska Scoutförbundet.[1]

Etymologi

Scout härleder till engelskans scout, 'spejare', av scout, 'spana', 'speja', via fornfranska escouter och ytterst av latinets auscu'lto, 'lyssna till', 'höra på'.[2]

Organisation

Scouterna består dels av scoutkårer som tidigare tillhörde Svenska Scoutförbundet (SSF), KFUK-KFUM:s Scoutförbund och Frälsningsarméns scoutförbund (FA Scout), dels av den tidigare riksorganisationen, Svenska Scoutrådet (SSR). Riksorganisationen ansvarar för att utveckla hela scoutrörelsen i Sverige samt erbjuder en stödstruktur för de kårer som tidigare ingick i Svenska Scoutförbundet, KFUK-KFUM:s scoutförbund och Frälsningsarméns scoutförbund. Stödstrukturen innebär bland annat att riksorganisationen har konsulter anställda runt om i landet som stöttar den lokala verksamheten.

De två andra förbunden, Nykterhetsrörelsens scoutförbund och SMU Scout (som fr.o.m början på augusti 2013 kallas equmeniascout) valde att, tillsammans med EFS Scout som tidigare organiserades under KFUK-KFUM:s Scoutförbund, bli s.k. samverkansorganisationer som fungerar som de självständiga förbunden gjorde tidigare i relation till Svenska Scoutrådet. Medlemmarna i dessa förbund är dubbelanslutna till både respektive scoutförbund och till riksorganisationen. Medlemskapet och hanteringen av statsbidrag regleras i avtal med riksorganisationen.

Ledande befattningshavare

Ordförande

Scouterna har två ordförande.

Generalsekreterare

Scouternas Generalsekreterare är organisationens högsta verkställande tjänsteperson. Vederbörande anställs av den av medlemmarna valda styrelsen. Generalsekreteraren behöver inte själv vara scout i bemärkelsen vara medlem i organisationen. Generalsekreteraren organiserar scouternas nationella exekutiva organisation som utgörs av ett centralt kansli i Stockholm samt ett antal regionala kanslier runt om i landet. Generalsekreteraren rapporterar till styrelsen och är den som har ansvar för verkställandet av styrelsebesluten.

  • Yvonne Tenninge 2012-2014[3]
  • Katarina Hedberg 2014-[4]

Samverkansorganisationer

Samverkansorganisationer är namnet på de förbund som fortsätter att agera självständigt under riksorganisationen, förbunden listas i storleksordning.

Folkhögskola

Riksorganisationen är huvudman för Scouternas Folkhögskola, som arrangerar Allmän kurs på Fryshuset i Stockholm, på distans och scoututbildningar runt om i landet. Scouternas folkhögskola är sprungen ur Svenska scoutförbundets Kjesäter folkhögskola.

Fastigheter

Följande fastigheter ägs av riksorganisationen eller av dess underliggande distrikt:

På fastigheterna finns ofta olika typer av verksamhet relaterat till Scouterna. Det kan till exempel vara den nationella organisationen, något av distrikten eller en annan del av organisationen som bedriver anläggningar, arrangemang eller kurser.

Referenser

Noter


Mall:Scoutportalen Mall:Scoutrörelsen Mall:Scoutstub