The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

S:t Georgs scoutgillen

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

S:t Georgs scoutgillen är en del av den svenska scoutrörelsen som bedriver scoutverksamhet som bedriver verksamhet för vuxna scouter. De är inte anslutna till Svenska Scoutrådet eller något av världsförbunden, utan är istället anslutna till The International Scout and Guide Fellowship. Gillescouternas medlemsantal uppgick i januari 2006 till 1200 medlemmar, uppdelade i 39 scoutgillen.

Extern länk

http://www.scouterna.se/gille/