The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mall:Förbundsfakta/Sverige

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är en del av IOGT-NTO-rörelsen som bedriver scoutverksamhet för ungdomar under 18 år. Medlemmar i organisationen avlägger nykterhetslöfte senast då de fyllt 12 år. NSF har cirka 5 500 medlemmar och ingår i Svenska Scoutrådet.

Ungdomsverksamheten är uppdelad i grenarna:

Övrig verksamhet:

Oftast är man både Ledare och Rover- eller Seniorscout.

Historik

Nykterhetsrörelsens scoutförbund bildades 1970 när IOGT:s scoutförbund och NTO:s scoutförbund gicksamman i samband med att IOGT och NTO bildade IOGT-NTO.

Förbundets kurs- och lägergårdar

Förbundsläger för Patrullscout och äldre

Externa länkar