The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Miniorscout

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Miniorscout är SSF, KFUK-KFUM och NFS näst yngsta ålsersgrupp (8-9 år) och den yngsta gruppen i FA och SMU (7-9 år). SMUs motsvarighet till miniorscout är dock nyingscout.

Hösten 2009 kommer denna åldersgrupp byta namn till Spårarscout och bara innefatta åldrarna 8-9år.


Den engelska motsvarigheten är cubscout (pojkar) och brownies (flickor) "cubs" är normalt i åldrarna 8-10 och "brownies" vanligen 7-11, (våra minor+juniorer) .

I USA är dock cub/brownie åldrarna från årskurs 1-5 altså åldrarna 6-10 (en blandning mellan våra bävrar och miniorer/nyingar)