Last message to scouts

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Last Message To Scouts är ett brev skrivet av Baden-Powell själv som hittades efter hans död.

Brevet i helhet

Dear Scouts,

If you have ever seen the play Peter Pan you will remember how the pirate chief was always making his dying speech because he was afraid that possibly when the time came for him to die he might not have time to get it off his chest. It is much the same with me, and so, although I am not at this moment dying, I shall be doing so one of these days and I want to send you a parting word of good-bye.

Remember, it is the last you will ever hear from me, so think it over.

I have had a most happy life and I want each one of you to have as happy a life too. I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness doesn't come from being rich, nor merely from being successful in your career, nor by self-indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy, so that you can be useful and so can enjoy life when you are a man.

Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one.

But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. "Be Prepared" in this way, to live happy and to die happy-- stick to your Scout promise always-- even after you have ceased to be a boy-- and God help you to do it.

Your Friend

Baden-Powell


Svensk översättning

Kära Scouter

Om du någonsin sätt pjäsen Peter Pan så minns du hur piraternas ledare alltid höll sitt avskedstal, eftersom han var rädd att när det väl var tid för honom att dö skulle han inte hinna få det ur sig. Jag är precis likadan, så därför, trots att jag för tillfället inte är döende, så kommer det att hända någon dag och jag vill gärna sända er några avskedsord.

Minns att detta är det sista ni kommer höra från mig, så tänk igenom det här.

Jag har haft ett mycket lyckligt liv, och jag vill att varenda en av er kommer att ha ett lika lyckligt liv. Jag tror att Gud satte oss i denna trevliga värld för att vara lyckliga och njuta av livet. Glädje får man inte av att vara rik, inte heller enbart av en lyckad karriär. Ett steg mot lycka är att hålla dig frisk och stark som barn, så att du kan vara till nytta och njuta av livet när du är vuxen.

Att studera naturen kommer att visa dig hur full den är av vackra och underbara saker som Gud gjort som du kan njuta av. Var nöjd med vad du har, och gör det bästa av det. Se saker från den ljusa sidan istället för den mörka.

Men det riktiga steget mot lycka är att ge glädje till andra människor. Försök att lämna denna världen lite bättre än du fann den, så när det är din tur att dö så kan det göra det med vissheten att du inte har slösat bort din tid utan gjort ditt bästa. "Var Redo" på detta sätt, lev lyckligt och dö lycklig, håll fast vid ditt Scoutlöfte för alltid, även efter att du slutat vara barn. Må Gud hjälpa dig med detta.

Din Vän

Baden-Powell

Källor

Girl Guiding UK