Kristianstad scoutkår

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kristianstad Scoutkår

Kristianstad Scoutkår grundades 1910 av löjtnant Carl Ståhl, som sedermera skulle vara med och bilda Sveriges Scoutförbund tillsammans med Ebbe Lieberath. Kåren har cirka 120 medlemmar med ett 20-tal ledare mestadels från Kristianstad med omnejd. Kåren tillhör Svenska Scoutförbundet (SSF) genom Snapphane Scoutdistrikt. Kårstämman, dit samtliga medlemmar kallas, som hålls årligen under hösten väljer styrelse, ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är sammansatt av ledare från kårens alla avdelningar. Kristianstad Scoutkår äger två fastigheter, torpet Spånkull på Nävlingeåsen samt samlingslokalen Udden i södra Kristianstad.

Verksamhet

Kristianstad Scoutkår bedriver scouting för barn och ungdomar från 7 år och uppåt med indelning i 5 olika ålderskategorier, bäverscout till seniorscout. Varje avdelning, en ålderskategori, har en stab av ledare med avdelningsledaren i spetsen. En avdelning kan ha mellan 15-30 scouter indelat i patruller. Verksamheten styrs utfrån svenska scoutförbundets riktlinjer om att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda och hjälpa medlemmarna i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar. Utgångspunkten för veckomöten är samlingslokalen Udden där medlemmarna träffas under kvällstid. De möten som äger rum under helger ofta med övernattning kallas hajker. En gång om året under sommaren drar hela kåren i väg på sommarläger som vanligtvis varar en vecka. Med jämna mellanrum åker kåren på distriktsläger och förbundsläger. Kårens ledare arbetar på ideell basis utan löner och samtliga medlemmar är försäkrade under verksamheten via Svenska Scoutförbundet.

Historia

Carl Ståhl, löjtnant vid Wendes Artilleriregemente A3, startar upp Kristianstad pojkscoutkår 1910. Versamheten hölls troligen på söder i Kristianstad. 1911 håller han ett litet provläger på Näsbyfält. Det hela verkar falla bra ut för 1912 är han med och arrangerar ett första skåneläger vid Ringsjön. 1914 är han med och startar Skånes Scoutdistrikt där han sitter som ordförande fram till 1924. 1921 deltar kåren på det stora lägret i Göteborg. 1924 flyttar Carl Ståhl tillbaka till Stockholm och Gösta Lindeberg blir kårchef. Efter Tullgarnträffen 1938 är kårens aktivitet låg fram till 1941 pga ledar- och lokalbrist. Folke Dyk drar igång verksamheten 1941 och 1946 bestämmer sig kåren för att skaffa en en egen fastighet. Några gamla krigsbaracker från Göteborg blir nu Udden, belägen mellan nuvarande E22:an och Hammarsjön. 1948 blir Cyril Ceder kårchef och kåren har en period av välstånd med många medlemmar och flera utmärkelser. 1958 kommer torpet Spånkull i kårens ägo. 1962 brinner delar av Uddens baracker ner och kåren bedriver sin verksamhet i källarlokaler runt om i Kristianstad, bl.a. på Tredalagatan på Östermalm. Mycket går förlorat i branden i form av loggböcker och foton. 1975 köper kåren den gamla trädgårdsmästarbostaden i Uddenparken av Kristianstads kommun och 1976 invigs nya Udden. 1996 invigs Spånkulls nya boningshus.

Rekrytering

Rekryteringen till kåren sker två gånger per år vid terminsstarterna i januari och augusti, med tyngdpunkt på den sistnämnda, i Kristianstads skolor. Givetvis är alla intresserade välkomna året runt. Vill Du veta mer om Kristianstad Scoutkår, besök www.kristianstadscout.se

Externa länkar