The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Knop (enhet)

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tillbaka

Enheten knop (kn)

Inom sjöfarten mäts hastigheter i enheten 1 kn.

Namnet knop kommer från skäddloggen, äldre tiders hastighetsmätare på båtar. En träskädda släpptes ned i vattnet efter båten. I den en tunn lina fäst på en rulle i båten. Efter en given tid mätte man hur mycket av linan som löpt ut och visste då sin hastighet. Med jämna mellanrum på linan finns knopar, antalet knopar som löper ut under tidsperioden motsvarar båtens fart i knop.

En hastighet av 1 kn betyder att man rör sig med en sjömil per timme där 1 M (sjömil) = 1852 m