The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

KFUMs Scoutförbund

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

KFUMs Scoutförbund var det första svenska scoutförbundet. Det bildades officiellt den 18 december 1911.

De första stegen mot scouting inom KFUM togs av Emil Winqvist under 1908 utanför dennes villa i Spånga, där han genomförde ett försöksläger med en patrull pojkar. Försöket föll väl ut, och under våren 1910 startades de första KFUM-scoutkårerna upp under namnet Frivilligkårer. Det var dessa kårer som kom att bilda KFUMs Scoutförbund.

Förbundet gick 1960 ihop med Sveriges KFUKs Scoutförbund och bildade KFUK-KFUMs Scoutförbund.

Scoutchefer

KFUMs scoutförbund hade under sin knappt femtioåriga verksamhet endast fem scoutchefer. Dessa fem var:

Litteratur

  • Puke, Margareta: Scoutings historia (1982)