The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Jakobstads Flickscouter

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jakobstads Flickscouter grundades år 1917. Som det framgår av namnet är kåren endast ämnad för flickor. JFS är ingen stor kår, medlemsantalet rör sig runt 50 scouter. Medelåldern är ca 15 år för tillfället, och kåren har väldigt få medlemmar över 18 år. Vår kårlokal finns på Södermalmsgatan 2 i centrum av Jakobstad och kallas Skorpan. Egentligen är Skorpan två ihopslagna garage som omformats till en klubblokal. Skorpan är väldigt liten och har lågt till tak, men är mycket mysig. På vår halsduk har vi en fyrklöver med årtalet 1917 tryckt. Våra hajker brukar vi oftast hålla vid Axels stuga i Pörkenäs. Stugan ägs av vår broderkår Jakobstads Fribyggare.


Det går att skicka mail åt oss på adressen jstadsflickscouter@hotmail.com

Nu har vi även en hemsida: http://www.jakobstadsflickscouter.com/ :)