The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna

Från ScoutWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna har fungerat sedan 2005, men verksamheten i frikyrkorna har börjat mycket tidigare. Den svenska Friförsamlingen i Helsingfors är över 100 år och är föregångare till Vapaakirkko i Helsingfors.

Du kan läsa mera om kåren och dess avdelningar på kårens svenska wiki-sidor som nu finns under den svenskspråkiga svenskspråkiga scoutwikin.

Avdelningen BAS Helsingfors http://bashelsingfors.wordpress.com/ fungerar i huvudstadsområdet.


Mall:Finlands Svenska Scouter

<< Lista över finlandssvenska scoutkårer

Avdelningar